Zarząd Oddziału w kadencji 2016-2020

WŁADZE ODDZIAŁU W KADENCJI 2016-2020

 

I. PRZEWODNICZĄCY  ZO PZITB W OLSZTYNIE

1. PIOTR BOGACZ

 

II. HONOROWY PRZEWODNICZĄCY

1. ZDZISŁAW BINEROWSKI

 

III. ZARZĄD ODDZIAŁU

1. JANUSZ STADNIK- I WICEPRZEWODNICZĄCY

2. PIOTR KOSIŃSKI- II WICEPRZEWODNICZĄCY

3. ANNA SOŚNIERZ-OGRODZIŃSKA- III WICEPRZEWODNICZĄCY

4. ELŻBIETA SZAFRANKO- IV WICEPRZEWODNICZĄCY

5. LUCYNA RADOMSKA- SEKRETARZ

6. PIOTR SROKOSZ- ZASTĘPCA SEKRETARZA

7. MIROSŁAW MARCNIKIEWICZ- SKARBNIK

8. PIOTR LIS- ZASTĘPCA SKARBNIKA

9. ANNA ADAMKIEWICZ- CZŁONEK ZARZĄDU

10. JOANNA BONIECKA- CZŁONEK ZARZĄDU

11. ELŻBIETA LASMANOWICZ- CZŁONEK ZARZĄDU

12. MONIKA PROKOCKA- CZŁONEK ZARZĄDU

 

IV. KOMISJA REWIZYJNA

1. PIOTR BILKO- PRZEWODNICZĄCY

2. STANISŁAW MARCINKOWSKI- WICEPRZEWODNICZĄCY

3. ZBIGNIEW KONIECZNY- CZŁONEK

 

V. SĄD KOLEŻEŃSKI

1. WIESŁAW BULKOWSKI- PRZEWODNICZĄCY

2. ROBERT SZMIGIEL- SEKRETARZ

3. JERZY BOJAROJĆ- CZŁONEK

 

VI. DELEGACI NA XLIX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZITB

1. PIOTR BILKO

2. PIOTR BOGACZ

 

VII. DELEGACI DO WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ RADY FSNT NOT

1. ZDZISŁAW BINEROWSKI

2. PIOTR BOGACZ

 

 

 

 

 

 

WŁADZE ODDZIAŁU W KADENCJI 2012-2016

 

I. PRZEWODNICZĄCY  ZO PZITB W OLSZTYNIE

 

1. ZDZISŁAW BINEROWSKI

 

II. ZARZĄD ODDZIAŁU


1.   JANUSZ STADNIK - V-ce przewodniczący

2.   PIOTR BOGACZ - II V-ce przewodniczący

3.   JAROSŁA KRZEMIENIEWSKI - III V-ce przewodniczący

4.   JOANNA BONIECKA - sekretarz

5.   MONIKA PROKOCKA - z-ca sekretarza

6.   ELŻBIETA LASMANOWICZ - skarbnik

7.   ELŻBIETA SZAFRANKO - z-ca skarbnika

8.   ANNA ADAMKIEWICZ - członek Zarządu

9.   GRZEGORZ KARPA - członek Zarzadu

10.  PIOTR KOSIŃSKI - członek Zarządu

11.  LUCYNA RADOMSKA - członek Zarządu

12.  ANNA SOŚNIERZ-OGRODZIŃSKA - członek Zarządu

 

 

III. KOMISJA REWIZYJNA

 

1.   STANISŁAW MARCINKOWSKI - przewodniczący

2.   ZBIGNIEW KONIECZNY - członek

3.   TADEUSZ RADOMSKI - członek

 

IV. SĄD KOLEŻEŃSKI

 

1.   KRZYSZTOF JANKOWSKI - przewodniczący

2.   JAN BARCZAK - członek

3.   BOGUMIŁ WIERZCHOŁOWSKI - członek

 

 

V.  DELEGACI NA XLIII KRAJOWY ZJADZ DELEGATÓW PZITB W CZERWCU 2008R.

 

1.   ZDZISŁAW BINEROWSKI - Członek Honorowy

2.   JOANNA BONIECKA

3.   PIOTR KOSIŃSKI

4.   JANUSZ STADNIK

 

VI.  DELEGACI DO WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ RADY FSNT NOT

 

1.   JAN BARCZAK

2.   ZDZISŁAW BINEROWSKI

3.   JAROSŁAW KRZEMIENIEWSKI