ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Olsztynie


Oferuje usługi w zakresie :


Zespół wypełnia funkcje realizowane przez Centrum Usług Technicznych Budownictwa (CUTOB)


Gwarantujemy wykonanie prac przez najwyższej klasy specjalistów.


Zlecenia przyjmujemy pod adresem: PZITB oddział Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, pok. 201

tel. 89 527-35-34