Rozwiązywanie problemów technicznych wielkiej płyty.


         Uprzejmie informuję, że Ośrodek Szkolenia Inżynierów i Techników Budownictwa przy Zarządzie Oddziału PZITB w Olsztynie organizuje szkolenie na temat: „Problematyka budynków z wielkiej płyty. Nowatorskie rozwiązania stosowane w procesie wzmacniania budynków     z wielkiej płyty oraz  kompleksowej termoizolacji budynków”. 

 

Temat obejmuje m.in. zagadnienia :

1. REWITALIZACJI

     2. WZMACNIANIA BUDYNKÓW Z WIELKIEJ PŁYTY W ŚWIETLE  OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW; aktualny stan   administracyjno-prawny

     3. ELEMENTY ANALIZY ZASOBÓW BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH -   Mocowanie warstwy fakturowej do konstrukcji w budynkach wielkopłytowych

4. BADANIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Z WIELKEJ PŁYTY – metody

     sprawdzania stanu łączników

5. KOTWA K2 - wzmacnianie połączeń warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną ścian

 

Szkolenie przeprowadzi mgr inż. Kazimierz Staszałek - Dyrektor ds. Projektowania INWESTBUD Holding Sp. z o. o. Sp. k. odbędzie się ono w dniu 07 października 2014 r. w godz. 10ºº-14ºº w sali konferencyjnej NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1.

 

 Cena szkolenia to 190,00 zł brutto, w cenę wliczone są materiały szkoleniowe przygotowane uczestnikom szkolenia oraz przerwa kawowa.

 

 

Opłatę należy wnosić na konto : 91 1240 5598 1111 0000 5021 4851 z dopiskiem „seminarium”.

 

Zapisy do dnia 26 września 2014 r.  w PZITB O/Olsztyn pl. Konsulatu Polskiego1, pok. nr 201  tel. 89 527 35 34 lub mailowo pzitbolsztyn@wp.pl

 

 

  Przewodniczący Zarządu Oddziału
           PZITB w Olsztynie       

    mgr inż. Zdzisław Binerowski