Kurs przygotowujący do egzaminu na Uprawnienia BudowlaneOśrodek Szkolenia Inżynierów i Techników Budownictwa przy PZITB O/Olsztyn

 posiadający akredytację Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty

zaprasza do udziału
w
kursie przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane.Program kursu jest ściśle powiązany z zakresem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane i obejmuje:

  1. 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego,

  2. 2.Ustawa Prawo Budowlane i rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy,

  3. 3.Bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy,

  4. 4.Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane  

  5. - zajęcia branżowe (odpowiednio do specjalności uprawnień budowlanych)

  6. 5.Test sprawdzający.

Kurs może być wydłużony w celu omówienia innych zagadnień zgodnie z oczekiwaniami uczestników.


Terminy zajęć : 15 i 16, 22 i 23, 29 i 30 października oraz 05 i 06 listopada 2016 r. w godz. 9.00 - 16.00

Uczestnicy kursu otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych oraz catering kawowy. Szczegółowy harmonogram kursu otrzymają Państwo pierwszego dnia wraz z materiałami.

 

Uwaga : w przypadku niezakwalifikowania do egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną W-MOIIB - osobie, która opłaciła szkolenie, zwracamy pełną kwotę opłaty.

 

Wysokość opłaty brutto

w terminie do :

16 września 2016 r.

07 października 2016 r.

Uczestnik kursu

1.200,00 zł.

1.300,00 zł.

Członek PZITB

1.000,00 zł.

1.100,00 zł.

 

Karty zgłoszenia na kurs przyjmuje biuro ZO PZITB mailowo: pzitbolsztyn@wp.pl

Ewentualne informacje, tel.: 600-429-024; 697-925-547; 509-712-154.