..................................................

                                                                                                                                                                 /miejscowość, data /

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Olsztynie

10-523 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

tel./fax (89) 527 35 34  e-mail: pzitbolsztyn@wp.pl 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA


na:  Kurs przygotowujący do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

 

organizowany przez PZITB O/Olsztyn w sesji jesiennej 2016 r.


Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………..………

Specjalność uprawnień budowlanych: …………………………………………………………………………………………………..


Opłata za uczestnictwo w kursie płatna przelewem na konto nr :

Bank Pekao: 91 1240 5598 1111 0000 5021 4851

 

 

 

Dane do Faktury:


NAZWA………………………………………………………………………

ADRES……………………………………………………………………….

NIP……………………………………………………………………………


Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach organizacyjnych dotyczących szkolenia oraz informowania o szkoleniach.


..............………………………………..

             / podpis/