Kontakt PZiTB Olsztyn
Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn

tel./fax 89 527 35 34
   e-mail: pzitb.olsztyn@gmail.com 

 

Bank Pekao: 91 1240 5598 1111 0000 5021 4851

                                               Siedziba Olsztyńskiego Oddziału PZITB - włącz intro


 

Kurs przygotowujący do egzaminu na Uprawnienia Budowlane 

Ośrodek Szkolenia Inżynierów i Techników Budownictwa przy PZITB O/Olsztyn 

 posiadający akredytację Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty 

zaprasza do udziału w kursie

przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane.
 

Program kursu jest ściśle powiązany z zakresem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane i obejmuje:

1.    Kodeks Postępowania Administracyjnego,

2.    Ustawa Prawo Budowlane i rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy,

3.    Bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy,

4.    Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania
do egzaminu na uprawnienia budowlane - z
ajęcia branżowe (odpowiednio do specjalności uprawnień budowlanych)

5.    Test sprawdzający.

Kurs może być wydłużony w celu omówienia innych zagadnień zgodnie z oczekiwaniami uczestników.

 

 Terminy zajęć :   15 i 16, 22 i 23, 29 i 30 października oraz  05 i 06 listopada 2016 r. w godz. 9.00 - 16.00  

Uczestnicy kursu otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych oraz catering kawowy. Szczegółowy harmonogram kursu otrzymają Państwo pierwszego dnia wraz z materiałami.

Uwaga : w przypadku niezakwalifikowania do egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną W-MOIIB - osobie, która opłaciła szkolenie, zwracamy pełną kwotę opłaty. 

Więcej informacji w zakładce "Kurs przygotowujący do egzaminu na Uprawnienia Budowlane"

 

 

 

 


ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Olsztynie


Oferuje usługi w zakresie :


Zespół wypełnia funkcje realizowane przez Centrum Usług Technicznych Budownictwa (CUTOB)


Gwarantujemy wykonanie prac przez najwyższej klasy specjalistów.


Zlecenia przyjmujemy pod adresem: PZITB oddział Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, pok. 201

tel. 89 527-35-34, email: pzitb.olsztyn@gmail.com